Zie hier het ANBI profiel.
Volgens de ANBI voorschriften publiceren wij periodiek de volgende gegevens.

Contactgegevens
Stichting Fe/male Switch
Looskade 20, 6041 LE, Roermond
RSIN nummer: 862851051

Beschrijving doelstelling
De stichting wil het ondernemerschap van vrouwen en vrouwen in de automatisering (ICT) bevorderen. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door middel van het verzorgen van cursussen, het geven van informatie, alsook door alle andere daaraan gerelateerde activiteiten binnen het Fe/male Switch platform.

Het beleidsplan

Bestuur
Voorzitter: Mevr. Violetta Shishkina
Secretaris: Dhr. Dirk-Jan Bonenkamp
Penningmeester: Dhr. Timo Wolthof

Beloningsbeleid
De stichting heeft geen winstoogmerk.
Alle bestuurders hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening
van hun functie gemaakte kosten.

Activiteiten 2021
De eerste pilot is gehouden in het verslagjaar, de pilot had als doel het testen van de huidige staat van Fe/male Switch.

Financiƫle verantwoording
De stichting is opgericht in 2021, er is nog geen jaarrekening.
Er zijn nog geen financiƫle activiteiten verricht.