Beleidsplan

Inleiding
Dit beleidsplan legt het huidige beleid van Stichting Fe/male Switch vast. Indien nodig zal dit jaarlijks worden aangepast.

Termijn van het beleidsplan
Het beleidsplan is geldig voor de periode Oktober 2021 tot Oktober 2022.

Missie, visie en strategie
De missie is om het vrouwelijke ondernemerschap en vrouwen in de ICT wereldwijd te bevorderen.

De visie is om in de toekomst wereldwijd meer vrouwelijke startups te hebben in zowel de ICT maar ook daarbuiten. Door middel van het educatief platform Fe/male Switch wil de stichting de visie te verwezenlijken.

Doelstelling
De stichting wil het ondernemerschap van vrouwen en vrouwen in de automatisering (ICT) bevorderen, de stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door middel van het verzorgen van cursussen, het geven van informatie, alsook door alle andere daaraan gerelateerde activiteiten binnen het Fe/male Switch platform. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Strategie
Om het doel te verwezenlijken zal de stichting door middel van het platform Fe/male Switch vrouwen nieuwe vaardigheden aanleren of huidige vaardigheden versterken.
Naast het educatief platform, is er een game waar de vrouwen samen een eigen startup kunnen maken om zo te ervaren hoe het is om een eigen startup te hebben. Zowel het platform als de game zijn online en zijn toegankelijk via een internet connectie.

Huidige situatie
De stichting is opgericht 6 juli 2021. De eerste pilot is gedraaid van 16 augustus 2021 tot 10 september 2021. Het doel van de pilot was het testen van het platform Fe/male Switch. De feedback van deze pilot zal gebruikt worden om de volgende pilot te verbeteren.
De stichting is thans bezig met verwerken van feedback en optimaliseren van platform voor volgende pilot(s)
Er is nog geen exacte datum voor de volgende pilot.

Activiteiten van de stichting
De stichting zal zich bezighouden met de volgende activiteiten:
• Werven van gebruikers voor zowel de volgende pilot(s) als het uiteindelijke platform
• Faciliteren van een werkend platform online (Fe/male Switch)
• Werven van donateurs
• Bijhouden van de gebruikte social media platforms


Organisatie
Naam: Stichting Fe/male Switch
RSIN: 862851051
KvK: 83378146

Contactgegevens instelling:
Looskade 20
6041 LE, Roermond

Bestuur
De stichting heeft de volgende bestuursleden:
• Voorzitter: Mevr. Violetta Shishkina
• Secretaris: Dhr. Dirk-Jan Bonenkamp
• Penningmeester: Dhr. Timo Wolthof

Het bestuur kan aan een of meer bestuurders een beloning toekennen. Alle bestuurders hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Werknemers
Er is niemand in dienst, er wordt gebruik gemaakt van vrijwilligers.

Financiën
Donaties worden besteed aan het bouwen en onderhouden van het platform, alsmede de creatie van de inhoud, om de kosten voor het gebruik hiervan laag te houden (tarief is niet kostendekkend en dient slechts om ervoor te zorgen dat de deelnemer zich committeert). Daarnaast zal een klein deel van de donaties naar promotie van het platform gaan. Het doel is om zo min mogelijk hieraan te besteden en het platform te laten groeien door de deelnemers actief het platform te promoten op bijvoorbeeld social media. Tot slot zal een klein deel van de donaties kunnen gaan naar overige kosten.

Het doel blijft om het overgrote deel (>90%) van de donaties te besteden aan het platform en de inhoud daarvan zelf.

Het werven van gelden
Stichting Fe/male Switch werft gelden ten behoeve van de doelstelling door middel van de volgende (wervings)activiteit:
• Het werven van donateurs

Beheer en besteding van het vermogen
Er is momenteel geen vermogen maar het geld dat de stichting in gaat wordt gebruikt ten behoeve van de stichting. Het beheer wordt thans gedaan door de penningmeester die ieder kwartaal hierover verantwoording aflegt aan de overige bestuursleden.